Unilever Challenge

unilever-logo De Unilever Challenge

De Unilever Challenge is een wedstrijd voor leerlingen, door leerlingen; dit houdt in dat vrijwel alle voorbereiding is gedaan door leerlingen, veelal uit het team Aureus Béta.
De Unilever Challenge is een wedstrijd, die zoals de naam suggereert, een wedstrijd georganiseerd in samenwerking met Unilever. Het idee van de wedstrijd is dat Unilever een bestaand technisch probleem aanlevert, waarvoor leerlingen vanuit verschillende invalshoeken oplossingen voor zoeken. De gevonden oplossingen worden dan beoordeeld door een jury van Unilever, en de winnaar krijgt een prijs uitgereikt, en het idee wordt eventueel geïmplementeerd in het productieproces